Radovan Mikula

Odborné vedení provádění staveb pro bydlení

Odborného vedení provádění staveb pro bydlení dle §160 zákona 183/2006 Sb. „Stavební zákon“:

  • stavby pro bydlení (do 150 m2) v režimu ohlášení stavby

stavbu může provádět stavebník svépomocí a stavebník je  povinen zajistit její odborné vedení stavbyvedoucím

  • stavby pro bydlení v režimu stavebního povolení

stavbu může provádět stavební podnikatel, který zabezpečí její odborné vedení stavbyvedoucím

Názory ostatních

Řekněte váš názor, zajímá mě!

Pole označená * jsou povinná

© 2013 - Radovan Mikula