Radovan Mikula

BD Šternberk

Popis: Stavební úpravy z hlediska architektonického řešily kompletní renovaci exteriéru bytového domu, jeho barevný výraz a nové členění fasády, kdy stávající zavěšené balkony byly nahrazeny předsazenými lodžiemi.

Mimo již zmiňované železobetonové konstrukce lodžií a zateplení fasády vnějším tepelně izolační kompozitní systémem, byla součástí dodávky rekonstrukce střešního pláště, izolace stropu nad nevytápěným suterénem a vstupní dveře se zastřešením.

Objednatel: Společenství  vlastníků jednotek pro dům Nádražní 1693/6, Šternberk

Předmět: Technický dozor stavebníka

Rok: 2011

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula