Radovan Mikula

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Popis: Předmětem stavebních úprav byla celková rekonstrukce prostor 1.NP ve stávajícím administrativním objektu situovaném v průčelí Erbenovy ulice v Olomouci. Cílem dispozičního řešení  bylo vytvořit nový „otevřený prostor“ s 5 pracovními místy ve vztahu klient – obsluha a zvětšení stávající čekárny. Celková rekonstrukce trvala dva měsíce a po tuto dobu musel zhotovitel zajistit bezpečný přístup do 2.NP tak, aby nebyl omezený provoz pojišťovny.

Objednatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, Ostrava-Vítkovice

Předmět: Technický dozor stavebníka (osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu)

Rok: 2016

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula