Radovan Mikula

RD Holice

Popis: Jednopodlažní rodinný dům s podkrovím se sedlovou střechou, založený na základových pasech a betonové základové desce vyztužené sítí KARI.

Typ konstrukce: Montovaná, z předem vyrobených a na stavbě smontovaných sendvičových panelů tl. 185 mm. Panely jsou tvořeny dvěma vrstvami dřevoštěpkových desek, mezi kterými je vložena tepelně izolační výplň a z vnitřní strany parotěsná vrstva. Vše je zpevněno rámem z masivu. Panely jsou z vnější strany opatřeny vnějším kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací v tl. 150 mm a z vnitřní strany sádrokartonovou konstrukcí.

Předmět: Technický dozor stavebníka

Rok: 2012 – 2015

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula