Radovan Mikula

RD Bohuňovice

 

Popis: Stavba je založená na monolitických základových pasech se ztraceným bedněním a železobetonovou základovou deskou. Obvodové stěny jsou vyzděné z cihelných bloků, stropy jsou monolitické. Předsazené střechy a průvlaky jsou podepřené monolitickými sloupy. Celý objekt je zateplený ETICS s tepelnou izolací z minerálních vláken. Povlaková hydroizolace střech je z PVC fólie na netkané geotextílii a je zatížena kačírkem.

Předmět: technický dozor stavebníka

Rok: 2013-2014

Obr.1  (náhledový) Celkový pohled

Obr.2  Pohled ze střechy I. NP

Obr.3  Systém kladení výztuže v monolitických stropech

 

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula