Radovan Mikula

Vrchní soud

Popis: Z důvodu výskytu četných poruch ve střešním plášti zatékalo do půdní vestavby. Při posouzení stávajícího stavu skládané střešní krytiny Beternit – Česká šablona a klempířských konstrukcí z TiZn – Rheinzink, bylo zjištěno porušení platných ČSN a technických podkladů (montážních návodů) výrobce. Snaha o dodatečné tmelení předpokládaných netěsností vedla jen ke zhoršení stavu.

Objednatel: Česká republika, Vrchní soud v Olomouci Masarykova 1, Olomouc

Předmět: stavebně technické posouzení, stavební dozor (osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu)

Rok: 2006/2007

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula