Cistitis En El Embarazo Sintomas O Borrego De La Sierra

  1. Kupić Prograf Online - Niskie Ceny Na Wszystkie Leki Bez Recepty Łomianki: Un profesional médico inyectará Botox en las sienes, el cuello, la frente, la parte posterior de la cabeza y los puntos gatillo donde se origina el dolor de la migraña
  2. Propecia V Česká Lékárna Online Třinec - Y, en ningún momento nos hemos sentado y reclamado, misión cumplida
  3. Comprar Sinemet Sin Receta En Farmacia As Escudero Alta: Si desea obtener información general sobre diversas formas de enfermedad hepática, o si desea ofrecer a sus pacientes y a sus cuidadores la oportunidad de obtener más información sobre los síntomas, tratamientos, pruebas, trasplantes y programas de apoyo para el paciente de la enfermedad hepática, visite nuestra sección Pacientes y Cuidadores

Tratamiento cancer de mama metastasis

Telmisartan 80mg, 40mg, 20mg Günstig Online Kaufen | Online Apotheke Büdingen
Acerca del estudio: La duración de este estudio será de tres semanas, con una breve intervención en línea todos los días para ayudar a las personas a lidiar con las reacciones de su cuerpo a sus entornos
Medicamento Carvedilol 25mg, 12.5mg Sin Receta Los Oquendo Del Bages
El Sitio web utiliza cookies solo para los fines mencionados anteriormente y no las utilizará para identificar a los usuarios ni para rastrear el uso que no esté relacionado con el Sitio web
Lo principal que puede hacer para mejorar sus posibilidades de quedar embarazada es asegurarse de tener relaciones sexuales en el momento adecuado

Sintomas de brujeria por envidia

Acheter Medroxyprogesterone Générique Moins Cher Laurent-Sur-Carpentier
Esto le brinda los recursos de UW Health en una ubicación conveniente
Coversyl Günstig Online Kaufen | Online Apotheke Waldkirch
Nuestro futuro: una comisión de The Lancet sobre salud y bienestar de los adolescentes
Comprar Escitalopram Sin Receta Por Internet As Escribano Del Puerto

Radovan Mikula

Blog

Odborné vedení provádění staveb pro bydlení

Odborného vedení provádění staveb pro bydlení dle §160 zákona 183/2006 Sb. „Stavební zákon“:

stavby pro bydlení (do 150 m2) v režimu ohlášení stavby

stavbu může provádět stavebník svépomocí a stavebník je  povinen zajistit její odborné vedení stavbyvedoucím

stavby pro bydlení v režimu stavebního povolení

stavbu může provádět stavební podnikatel, který zabezpečí její odborné vedení stavbyvedoucím

Leták „Kontrola úniku tepla“

Vhoďte to do koše…………“Šmejdi“

 

Měření rovinnosti podlah před 20-ti lety a dnes

Měření rovinnosti podlah dle ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

Dle znění z roku 1994

Měření rovinnosti probíhalo tak, že dvoumetrová lať byla přímo položena na povrch podlahy, a přitom byla zjištěna největší mezera mezi latí a hodnoceným povrchem. Pomocí klínu, nebo zřídka pomocí posuvného měřítka, se změřila vzdálenost mezi latí a měřeným povrchem. S tímto postupem se na stavbách setkávám dodnes. Je to dáno jednak neznalostí platných ČSN a rovněž vyšší „pracností“, v současné době …

Co se ve stavebnictví často opomíjí

Stavební deník

Jak vést stavební deník  a jednoduchý záznam o stavbě je  uvedeno v příloze č. 9 (dříve č.5)  vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb.

Kdy se vede stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě je uvedeno v § 157  zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon:

(1) Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění …

Ověření součinitele prostupu tepla U izolačního dvojskla nebo trojskla

Poměrně jednoduchou a hlavně rychlou nedestruktivní metodou měření můžeme ověřit,  zda se shodují výrobcem oken deklarované hodnoty se skutečností

Úvod
Hodnota U je základní měrná jednotka pro stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Čím je hodnota U nižší, tím je tepelná izolace stavebního dílce lepší. Nízká hodnota U je proto nejdůležitější vlastností izolačního skla. Čím je tedy tato hodnota nižší, tím vyšší je povrchová teplota okenní tabule, …

Dozorová činnost ve stavebnictví, příklady k zamyšlení

Příklad první  – technický dozor stavebníka

Když si na internetu „vygůglíte“ pojem dozorová činnost ve stavebnictví, nabídne se Vám mimo jiného i odkaz na Stavební dozor – Wikipedie. Uznávám, že kdo chce o dozorové činnosti ve stavebnictví získat základní představu, tomu doporučuji na tento odkaz kliknout a stačí to. Nebylo by tedy smysluplné v mém příspěvku vysvětlovat pojmy plynoucí z paragrafů stavebního zákona a souvisejících …

© 2013 - Radovan Mikula