Radovan Mikula

Katastrální úřad

Popis: Nad zhotovením stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel, je ze zákona povinností stavebníka zajistit technický dozor stavebníka (TDS). Činnost TDS na stavbě spočívala v kontrole věcné a cenové správnosti.

Rekonstrukce na klíč přízemí a dvou nadzemních podlaží pro administrativní účely byla ukončena v souladu se  smlouvou o dílo za tři měsíce. Kontroly plnění schváleného harmonogramu výstavby, rozpočtové kázně a technologických postupů patřily mezi základní povinnosti TDS, vyplývající z uzavřené mandátní smlouvy.

Objednatel: ČR – Katastrální úřad pro Olomoucký kraj

Předmět: Technický dozor stavebníka (osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu)

Rok: 2009

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula