Radovan Mikula

Archiv kategorií: Zákony a vyhlášky

Odborné vedení provádění staveb pro bydlení

Odborného vedení provádění staveb pro bydlení dle §160 zákona 183/2006 Sb. „Stavební zákon“:

stavby pro bydlení (do 150 m2) v režimu ohlášení stavby

stavbu může provádět stavebník svépomocí a stavebník je  povinen zajistit její odborné vedení stavbyvedoucím

stavby pro bydlení v režimu stavebního povolení

stavbu může provádět stavební podnikatel, který zabezpečí její odborné vedení stavbyvedoucím

Leták „Kontrola úniku tepla“

Vhoďte to do koše…………“Šmejdi“

 

Co se ve stavebnictví často opomíjí

Stavební deník

Jak vést stavební deník  a jednoduchý záznam o stavbě je  uvedeno v příloze č. 9 (dříve č.5)  vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb.

Kdy se vede stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě je uvedeno v § 157  zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon:

(1) Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění …

Dozorová činnost ve stavebnictví, příklady k zamyšlení

Příklad první  – technický dozor stavebníka

Když si na internetu „vygůglíte“ pojem dozorová činnost ve stavebnictví, nabídne se Vám mimo jiného i odkaz na Stavební dozor – Wikipedie. Uznávám, že kdo chce o dozorové činnosti ve stavebnictví získat základní představu, tomu doporučuji na tento odkaz kliknout a stačí to. Nebylo by tedy smysluplné v mém příspěvku vysvětlovat pojmy plynoucí z paragrafů stavebního zákona a souvisejících …

© 2013 - Radovan Mikula