Radovan Mikula

Ověření součinitele prostupu tepla U izolačního dvojskla nebo trojskla

Poměrně jednoduchou a hlavně rychlou nedestruktivní metodou měření můžeme ověřit,  zda se shodují výrobcem oken deklarované hodnoty se skutečností

Úvod

Hodnota U je základní měrná jednotka pro stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Čím je hodnota U nižší, tím je tepelná izolace stavebního dílce lepší. Nízká hodnota U je proto nejdůležitější vlastností izolačního skla. Čím je tedy tato hodnota nižší, tím vyšší je povrchová teplota okenní tabule, což vede k vyšší pohodě v místnostech. Když se totiž povrchová teplota okenní tabule dostane pod hodnotu rosného bodu, v ten okamžik dochází ke kondenzaci.

V poslední době se množí případy, kdy v zimním období jsou okna denně orosená a na parapetech jsou kaluže vody. A to i v bytech, kde teplota v interiéru je zhruba 20°C a relativní vlhkost v interiéru 50-60%.

Jaký je princip měřící metody

Principem metody je současné měření vnitřní teploty vzduchu Ti měřicím přístrojem, měření teploty vnitřního povrchu konstrukce TW příložnými sondami přilepenými plastelínou, a měřením vnější teploty vzduchu Te vnější radiovou sondou. Z těchto tří teplot se v přístroji za použití konstanty αi = 7,69 W/m2K vypočte součinitel prostupu tepla U ze vzorce:

U = αi ‧ ΔT1  /  ΔT2

αi = 7,69 W/m2K
ΔT1 = Ti − TW
ΔT2 = Ti − Te

Měření se standardně provádí v zimním období.

Postup vyhodnocení

Dodavatel oken na požádání předloží specifikace posuzovaného okna nebo tyto specifikace jsou přílohou smlouvy o dílo případně předávacího protokolu. Rovněž bývají vytištěné na vnitřní straně distančního rámečku spolu s požadovanou značkou CE. Tyto hodnoty doporučujeme ověřit měřením nejlépe v době, kdy je výrobek ještě v záruce. Obvyklá záruka na okenní rámy a skla bývá 5 let.

Výrobci oken nemusí mít vždy pravdu, když tvrdí, že vznik kondenzátu na oknech a výskyt plísní na ostění je způsobený nevhodným užíváním bytu. Mnohdy je na vině samotný výrobek a jeho způsob zabudování.

 

Názory ostatních

Řekněte váš názor, zajímá mě!

Pole označená * jsou povinná

© 2013 - Radovan Mikula