Radovan Mikula

VSZ Olomouc

Popis: Oprava střešního pláště spočívající v demontáži nefunkčních hydroizolačních vrstev až na stávající bednění z dřevěných desek a provedení nové hydroizolační vrstvy z asfaltových šindelů. S tím souvisela částečná výměna oplechování z Cu, demontáž a zpětná montáž hromosvodu a montáž záchytného systému.

Předmět: Technický dozor stavebníka (osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu)

Rok: 2018

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula