Radovan Mikula

RD Bukovany

Popis: Jednopodlažní rodinný dům obdélníkového půdorysu bez podsklepení s obytným podkrovím. Zastřešení  sedlovou střechou, kůlna napojená v západní části zastřešená pultovou střechou.

Konstrukce: Základové pasy se ztraceným bedněním a s vyztuženou podkladní deskou. Obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 300 mm s vnějším kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací v tl. 150 mm. Konstrukce stropu je tvořena cihelnými vložkami a stropními nosníky s nadbetonovanou vyztuženou vrstvou.

Předmět: stavbyvedoucí

Rok: 2012 – 2013

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula