Radovan Mikula

RD Nedvězí

Popis: Jednopodlažní rodinný dům obdélníkového půdorysu bez podsklepení s obytným podkrovím a provozně propojenou garáží.

Konstrukce: Základové pasy s vyztuženou podkladní deskou. Obvodové zdivo z cihelných bloků tl. 400 mm s vnějším kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací v tl. 150 mm. Konstrukce stropu je tvořena cihelnými vložkami a stropními nosníky s nadbetonovanou vyztuženou vrstvou. Jako nadokenní překlady byly použity keramobetonové překlady pro dodatečnou montáž stínicí techniky.

Předmět: Technický dozor stavebníka

Rok: 2011 – 2013

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula