Radovan Mikula

Okresní soud

Popis: Objekt OS v Olomouci je nemovitou kulturní památkou postavenou podle projektu vídeňského architekta Alexandra von Wielemannse. Stávající zdvojená okna „panelákového typu“ byla za provozu vybourána a nahrazena ve dvou po sobě jdoucích etapách novými otvorovými výplněmi. V první etapě (orientace do dvorního traktu), byla osazena jednoduchá okna s celodřevěnými okapnicemi a s izolačním dvojsklem. Ve druhé etapě (orientace do uliční fronty), potom okna s dvojitým deštěním s celodřevěnými okapnicemi a s izolačním dvojsklem z vnější strany. Z vnitřní strany jsou křídla s jednoduchými skly. 

Objednatel: Česká republika, Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, Olomouc

Předmět: technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP (osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu)

Rok: 2015

Obr. 2  Stav špalet po vybourání stávajících oken

Obr.3  Detail ozdobného poutce

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula