Radovan Mikula

Sluňákov

Popis: Dřevostavba založená na velkoprůměrových plovoucích pilotách, podkladní betony s vyztužením vrstvou sítí KARI 8/100-8/100. Dvouvrstvá hydroizolace z asfaltových pásů celoplošně natavená na podkladních betonech s následným zajištěním její ochrany separační geotextílií a betonovou mazaninou C20/25. Zelená střecha, jako pokračování travnatého terénu, se zateplením kompletizovanými tepelně izolačními dílci s nakašírovaným asfaltovým pásem. Celoplošně natavená hlavní hydroizolační  vrstva střechy z modifikovaného asfaltového pásu odolná proti prorůstání kořínků.

Přejímka izolací byla prováděna postupně podle etap a jednotlivých vrstev hydroizolace, vždy před zakrytím dalšími nebo ochrannými vrstvami. Zápisy o převzetí jednotlivých částí byly zaznamenávány průběžně do stavebního deníku.

Předmět: stavební dozor v těchto oddílech

  • provádění izolace podkladních betonů a svislých zdí SEV
  • provádění izolace zelené střechy a ostatních plošných izolací
  • provádění tepelných izolací

Objednatel: Statutární město Olomouc

Rok: 2005/2006

 

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula