Radovan Mikula

RD Náměšť na Hané

Popis: Dřevostavba – svislé konstrukce z velkoformátových lepených dílců ze smrkového dřeva NOVATOP. Strop dřevěný trámový, trámy z lepeného dřeva KVH s OSB záklopem.  Trámy krovu z KVH jsou osedlány na obvodových stěnách a vrcholové vaznici a jsou vyztuženy OSB záklopem. Stavba je založena na základových pasech s nadezdívkou z KB bloků a vyztužené základové desce s hydroizolací ve dvou vrstvách.

Předmět: Technický dozor stavebníka

Rok: 2017-2018

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula