Radovan Mikula

BD Olomouc

Typ konstrukce: Provedení opravy severní a západní strany uliční fasády objektu, včetně výměny klempířských prvků a následného nátěru fasády silikátovou barvou. Dále byl provedený odkopu základového zdiva do úrovně podlahy 1. PP budovy a odizolování zdiva hydroizolací proti stékající vodě.

Předmět: Technický dozor stavebníka

Rok: 2017

 

Moje reference

Reference staveb na kterých jsem pracoval

© 2013 - Radovan Mikula