Cistitis En El Embarazo Sintomas O Borrego De La Sierra

 1. Kupić Prograf Online - Niskie Ceny Na Wszystkie Leki Bez Recepty Łomianki: Un profesional médico inyectará Botox en las sienes, el cuello, la frente, la parte posterior de la cabeza y los puntos gatillo donde se origina el dolor de la migraña
 2. Propecia V Česká Lékárna Online Třinec - Y, en ningún momento nos hemos sentado y reclamado, misión cumplida
 3. Comprar Sinemet Sin Receta En Farmacia As Escudero Alta: Si desea obtener información general sobre diversas formas de enfermedad hepática, o si desea ofrecer a sus pacientes y a sus cuidadores la oportunidad de obtener más información sobre los síntomas, tratamientos, pruebas, trasplantes y programas de apoyo para el paciente de la enfermedad hepática, visite nuestra sección Pacientes y Cuidadores

Tratamiento cancer de mama metastasis

Telmisartan 80mg, 40mg, 20mg Günstig Online Kaufen | Online Apotheke Büdingen
Acerca del estudio: La duración de este estudio será de tres semanas, con una breve intervención en línea todos los días para ayudar a las personas a lidiar con las reacciones de su cuerpo a sus entornos
Medicamento Carvedilol 25mg, 12.5mg Sin Receta Los Oquendo Del Bages
El Sitio web utiliza cookies solo para los fines mencionados anteriormente y no las utilizará para identificar a los usuarios ni para rastrear el uso que no esté relacionado con el Sitio web
Lo principal que puede hacer para mejorar sus posibilidades de quedar embarazada es asegurarse de tener relaciones sexuales en el momento adecuado

Sintomas de brujeria por envidia

Acheter Medroxyprogesterone Générique Moins Cher Laurent-Sur-Carpentier
Esto le brinda los recursos de UW Health en una ubicación conveniente
Coversyl Günstig Online Kaufen | Online Apotheke Waldkirch
Nuestro futuro: una comisión de The Lancet sobre salud y bienestar de los adolescentes
Comprar Escitalopram Sin Receta Por Internet As Escribano Del Puerto

Radovan Mikula

Dozorová činnost ve stavebnictví, příklady k zamyšlení

Příklad první  – technický dozor stavebníka

Když si na internetu „vygůglíte“ pojem dozorová činnost ve stavebnictví, nabídne se Vám mimo jiného i odkaz na Stavební dozor – Wikipedie. Uznávám, že kdo chce o dozorové činnosti ve stavebnictví získat základní představu, tomu doporučuji na tento odkaz kliknout a stačí to. Nebylo by tedy smysluplné v mém příspěvku vysvětlovat pojmy plynoucí z paragrafů stavebního zákona a souvisejících vyhlášek, ale spíše se pokusím přiblížit dozorovou činnost ve stavebnictví z hlediska své praxe a přitom upozornit na nedostatky plynoucí z platné legislativy.

V  pozici technického dozoru stavebníka – TDS, dříve technického dozoru investora – TDI se  na stavbách setkávám téměř pravidelně se skutečností, že stavba není vedena stavbyvedoucím – autorizovanou osobou s tzv. kulatým razítkem, jehož jméno a razítko musí být uvedeno na listu č.1 stavebního deníku. Jinými slovy řečeno, tato osoba odpovědná za vedení stavby mnohdy neexistuje nebo její úloha je zcela formální.

 1. Stavbyvedoucí s kulatým razítkem je přítomný na stavbě
  • Ideální stav, modelový příklad – pro TDS i investora nejvýhodnější situace. Dobrá komunikace, přítomnost TDS nemusí být trvalá, ale stačí občasná.
 2. Kulaté razítko vlastní stavební podnikatel, ale na stavbě má delegovaného mistra
  • Nejběžnější stav – komunikace se zaneprázdněným stavebním podnikatelem vázne, jeho přítomnost na stavbě je, když dá bůh, maximálně tak na kontrolních dnech. Kdo může vést stavbu a provádět každodenní záznamy do stavebního deníku je uvedeno ve stavebním zákoně. Mistr to ale rozhodně není. I v tomto případě přítomnost TDS na stavbě může být jen občasná.
 3. Kulaté razítko vlastní třetí osoba (ručitel), na stavbě se vyskytuje stavební podnikatel nebo mistr
  • Nejhorší stav. Většinou až po opětovné urgenci TDS se autorizovaná osoba podepíše do stavebního deníku pod své kulaté razítko a dále o něm není ani vidu ani slechu. Jsou nutné časté návštěvy TDS na stavbě a zvyšují se náklady. Většinou vázne komunikace mezi pracovníky zhotovitele a TDS a dolovat některé písemnosti je nad lidské úsilí. Problémy se stavebním deníkem jsou jako v bodě b) a to v lepším případě.
 4. Kulaté razítko nevlastní nikdo
  • Z takové stavby je lépe utéct.

Důležitý moment pro výkon technického dozoru stavebníka je termín, kdy TDS začíná vykonávat svoji činnost. Ideálním stavem je, když TDS začíná spolupracovat se stavebníkem již v období finalizace projektové dokumentace, respektive se může k projektové dokumentaci vyjadřovat. Jaká je ale realita?

 1. TDS je přítomný od samého počátku
  • Chci stavět,  mám málo času a chtěl bych, aby mi odborník stavbu pohlídal. To je modelový příklad. A mnohdy stavebník vynaloží menší náklady za činnost TDS než např. v bodě 4). Vyvaruje se totiž zbytečných chyb.
 2. TDS má přijmout roli arbitra
  • Stavba před kolaudací. Stavebník nabyl dojmu, že se stavbou není něco v pořádku. Navíc by  měl za dílo zaplatit jinou částku, než bylo dohodnuto. Většinou je v rozporu se zhotovitelem. Tady se nejedná o výkon TDS, ale o inženýrskou činnost v rámci které se vypracují různá posouzení. Mnohdy je nutná i přítomnost advokáta. Pro stavebníka poměrně drahá záležitost.
 3. Občasný výkon TDS
  • Stavebník si technický dozor stavebníka objedná od prvopočátku jen na některé etapy výstavby. Stavebník má konkrétní představy a zadání je tomu uzpůsobeno. Nejčastější případ výkonu technického dozoru stavebníka. Přílohou smlouvy příkazní nebo mandátní musí být tzv. plán kontrolních prohlídek, aby bylo zcela průkazné, co mohl a měl TDS kontrolovat.
 4. TDS naskakuje do rozjetého vlaku
  • Rozestavěná stavba, většinou ve fázi nedokončené hrubé stavby. Stavebník si uvědomil, že potřebuje odborníka, který mu stavbu pohlídá a který dodatečně zjistí případné vady na rozestavěném díle. Velmi častý případ, veřejnost stále není dostatečně poučena.

Ze současné platné legislativy vyplývá, že technický dozor stavebníka nemusí být autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., a jeho kompetence nejsou zákonem vymezeny. Záleží tedy na investorovi, zda s přihlédnutím k vyšší náročnosti nebo rozsahu stavby pověří touto dozorovou činností autorizovanou osobu. Ze své zkušenosti doporučuji, aby technický dozor stavebníka autorizovanou osobou byl. Má následně lepší pozici pro jednání se stavbyvedoucím. Pravomoc osoby vykonávající TDS je třeba zohlednit ve smlouvě o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby, zejména pokud se týká závaznosti jeho pokynů pro zhotovitele. Dále doporučuji uzavřít s investorem příkazní nebo mandátní smlouvu, ve které budou vyjmenovány povinnosti TDS případně některé z těchto povinností doporučuji následně přenést do smluvního vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby. Jako příklad uvádím předem schvalování technologických postupů zhotovitele. Zhotovitel na to nemusí být zvyklý…

supervision
podstatné jméno: supervision, surveillance, control, inspection, charge, survey, watch

Názory ostatních

Řekněte váš názor, zajímá mě!

Pole označená * jsou povinná

© 2013 - Radovan Mikula